top of page

Mežizstrādes pakalpojumi

SIA "Alra"

Mežizstrādes pakalpojumi

Nodrošinām kvalitatīvus mežizstrādes pakalpojumus saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu.
Mūsu rīcībā ir visa nepieciešamā tehnika, lai veiktu koku izciršanu un transportēšanu līdz uzpircējam vai jebkurai Jūsu norādītai vietai, kā arī sakoptu teritoriju pēc mežizstrādes. Forvardera, zāģera pakalpojumi.

Nodrošinām pilnu mežu izstrādi: no koku nozāģēšanas, izvešanas līdz ceļam un nogādāšanai līdz norādītajai vietai, kā arī teritorijas sakārtošanu pēc koku izciršanas.

cirsmu novērtēšana
cirsmas sagatavošana (dastošana, stigošana)
pameža tīrīšana
koku zāģēšana, atzarošana, sagarumošana
kokmateriālu izvešana
teritorijas sakopšana pēc mežizstrādes.
bottom of page