top of page

Meža apsaimniekošana

SIA "Alra" nodrošina pilnu meža apsaimniekošanas ciklu

Pilna cikla meža īpašumu apsaimniekošana

SIA "Alra" mežu īpašniekiem piedāvā:

Jūsu meža īpašuma sakārtošanu.
Meža apsaimniekošanas projektu izstrādi.
Meža atjaunošanu, apmežošanu.
Jaunaudžu kopšanu.
Krājas kopšanu. Kailcirte, sanitāra cirte, retināšana.
Meža sagatavošanu ciršanai.
Veicam dastošanu, stigošanu, vērtēšanu.
Sagatavojam taksāciju.
Novācam apaugumu no grāvjiem, ceļmalām un transformējamām platībām.
Meža izstrādes pakalpojumus.

Mežs ir mūsu lielākā bagātība

Pareizi kopjot un izstrādājot mežu, Jūs veicināt tā vērtību un bagātību.

bottom of page