Meža apsaimniekošana

SIA "Alra" nodrošina pilnu meža apsaimniekošanas ciklu

Pilna cikla meža īpašumu apsaimniekošana

SIA "Alra" mežu īpašniekiem piedāvā:

  • Jūsu meža īpašuma sakārtošanu.

  • Meža apsaimniekošanas projektu izstrādi.

  • Meža atjaunošanu, apmežošanu.

  • Jaunaudžu kopšanu.

  • Krājas kopšanu. Kailcirte, sanitāra cirte, retināšana.

  • Meža sagatavošanu ciršanai.

  • Veicam dastošanu, stigošanu, vērtēšanu.

  • Sagatavojam taksāciju.

  • Novācam apaugumu no grāvjiem, ceļmalām un transformējamām platībām.

  • Meža izstrādes pakalpojumus.

Sazināties ar mums

Mežs ir mūsu lielākā bagātība

Pareizi kopjot un izstrādājot mežu, Jūs veicināt tā vērtību un bagātību.

Sazinies ar mums