Meža apsaimniekošana

SIA "Alra" nodrošina pilnu meža apsaimniekošanas ciklu

Pilna cikla meža īpašumu apsaimniekošana

SIA "Alra" mežu īpašniekiem piedāvā:

  • Jūsu meža īpašuma sakārtošanu.

  • Meža apsaimniekošanas projektu izstrādi.

  • Meža atjaunošanu, apmežošanu.

  • Jaunaudžu kopšanu.

  • Krājas kopšanu. kailcirte, sanitāra cirte, retināšana.

  • Meža sagatavošanu ciršanai.

  • Veicam dastošanu, stigošanu, vērtēšanu.

  • Sagatavojam taksāciju.

  • Novācam apaugumu no grāvjiem, ceļmalām un transformējamām platībām.

  • Meža izstrādes pakalpojumus.

Mežs ir mūsu lielākā bagātība

Pareizi kopjot un izstrādājot mežu-
Jūs veicināt tā vērtību un tā bagātību.

Sazinies ar mums